Paralympics

www

Vlijmende avantgarde noisepunk vertolkt met hardcore-intensiteit, dat is slechts een van de vele mogelijke beschrijvingen van de band Paralympics. Je zou de Amsterdammers kunnen zien als het unheimische zusje van Katadreuffe. Waarom noemen we specifiek Katadreuffe? Nou Ruben Braeken van Katadreuffe speelt toevallig ook in Paralympics, samen met Manuela Uggiano van Frankenberries. Geestverwanten van Paralympics zijn The Boredoms, Bo Ningen en Die Nerven. Oftewel: keihard, krankzinnig en kierewiet.